NÜFUS VE YERLEŞİM

SÖĞÜTLÜ NÜFUSU

Nüfus  Artışları:1940  yılından  sonra  yapılan  sayımlar  sonuçlarına  göre  Söğütlü  nüfusunun  gelişimi  şöyledir. Beş  Yıllık  zaman  dilimlerine  göre  nüfus  artışı

 

Yıllar                          Nüfus                          Yıllık  Artış ( % )
1940                           640                                         -
1945                           710                                         1.09
1950                           830                                         -
1955                           953                                         1.6
1960                           1113                                       1.4
1965                           1331                                       1.6
1970                           1353                                       1.9
1975                           1558                                       0.1
1980                           2093                                       0.2
1985                            2210                                       0.3
1990                           2323                                       4.2
1995                           2749                                       1.6
2000                           4439                                       12.3                           
2007                           2900   

Nüfusun  gelişimi  değerlendirildiğinde  1960 ‘lı  yılları  yorumlamak  lazım  gelir.Anılan  tarihten  sonrası  nüfus  artış  hızı  %  1.4  gözükse de  daha  fazla  olduğunu  söyleyecek  tecrübeye  ve  bilgiye  sahibiz.Bu  yıllarda  Almanya’ya  başlayan  işçi  göçü;  Kasabadan  önemli  sayıda  ailenin ayrılması kağıt üzerinde küçük bir  nüfus  artışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gerçekte  bu  artış  daha  fazladır.Örnek  verilecekse  1960-1970 arası  50’ den  fazla  aile  Almanya’ya  yerleşmiştir.Tespitlerimize  göre  2007 yılı  nisan  ayı  itibariyle  Almanya’da 100  hane hemşehrimiz   yaşamaktadır.  Her  haneye  4  kişi  düştüğünü  varsaydığımızda  400 ‘ e  yakın  hemşehrimizin  burada  ikamet  ettiğini  söyleyebiliriz.İşçi  göçü  1973  yılına  kadar  Almanya’ ya  olduğu halde, 1975  sonrası Fransa,Suudi Arabistan  ve  Libya’ya inşaat  işçisi  olarak  gidenlerin  sayısı  200  rakamını  geçmiştir. 2007  yılı  itibariyle  Suudi  Arabistan’daki  hemşehrimizin  sayısı  20 ‘ e  düşmüştür.Libya’da  ise  hiç  kimse  kalmamış  tamamı  geri  dönmüştür.Yine  günümüz  itibariyle  İsrail  ve  Rusya da  50 kadar  hemşehrimiz  çalışmaktadır.Son  yılarda  ise  Avrupa  ülkelerinden  Fransa’ya  göç  hızlanmış  kaçak  yollardan  yeni  gidenler  ve yasal   bulunanlarla  birlikte  150  hane  hemşehrimiz  burada  ikamet  etmektedir.
Ayrıca  iç  göç  bakımından  hemşehrilerimizin  büyük  bir  kısmı  1960  ve  1970  sonrası  yıllarda  İstanbul , Kocaeli ,Erzincan ,Ankara ,İzmir ,Antalya , Muğla,Kırşehir Trabzon ,Kelkit  ve  Şiran’ ın  Kavaklıdere  köyüne  göçmüştür.

 

Nüfus  Yoğunluğu: Toprak  ve  nüfus  sayısı  arasındaki  ilişkiderecesini  ortaya  koyan  en  açık  göstergelerden  biri de  nüfus yoğunluğudur.

          Söğütlü  Beldesinin  nüfusu  2000  yılı  sayımına  göre  2700 kişidir. Yüzölçümü  ise  43.4  km’karedir.Nüfusu  alana  böldüğümüzde  km’kareye  104  kişi  düşmektedir ki,  bu  yoğun  bir  nüfus  demektir.Bu  coğrafi  alana  tarım , otlak , çayır  ve  çorak  araziyi de  dahil  ettiğimizde  çok  daha  bir  yoğun  nüfusun  olacağı  gerçektir.Kasabadaki  yoğun  nüfus  büyük  bir  iç  ve  dış  göçe  neden  olmuştur.Tarım  arazisinin  yetersizliği ;işsizliği  ortaya  çıkarmış  halk  çareyi  sanayileşmiş  illerimize  ve  yurt  dışına  göçte  bulmuştur.1955 verilerine  göre  Söğütlü’de  ekilebilir  arazi  11.1  km’karedir.Tarımsal  nüfus  yoğunluğu 247’dir.Türkiye  genelinde  1990  yılı  tarımsal  nüfus  yoğunluğu  88.7’dir.Buna  göre  Belde’de   tarım  nüfus  yoğunluğu  oldukça  yüksek  ve   ülkemiz  ortalamasının  çok  üzerindedir.2007  sayımına  göre  2900  olan  nüfusun  tarım  toraklarına  oranladığımız  zaman 370  kişilik  bir  rakam  ortaya  çıkar ki  tarım  topraklarının  ne  kadar  az  olduğuyla birlikte yoğun bir nüfus oranı işaret etmektedir.

      Nüfus  Hareketleri:

 

    1)  Doğumlar  ve  Ölümler: Her  nüfus  kitlesinin  değişkenlerinden  biride  doğumlar  ve  ölümlerdir. Nüfus  kitlesi  içinde  her  yaştan  bir  nüfus  başına  düşen  ölüm  sayısını  genel  ölüm  oranı,toplam  nüfus  kitlesi  içinde  her  yaştan  bir  nüfus  başına  düşen  doğum  sayısına da  genel  doğum  oranı  denir.Verilerine  göre  1990  sayımına  göre; 21  kız , 27  erkek  dünyaya  gelmiş.Ölüm  oranları  ise  11  kadın , 19  erkek  ve 9  çocuk  olmak  üzere  toplam  39  kişidir.1999  kayıtlarına  göre  ise  24  kız , 27  erkek çocuk  olmak  üzere  toplam  51  çocuk  doğmuş ; 5  kadın , 7 erkek  olmak  üzere  toplam  12  kişi  ölmüştür.Özellikle  sağlık  şartlarının  iyileşmesi  ölüm  oranlarını  düşürmüştür.        

                                               

2) Göçler :1970‘ li  yıllara  kadar  mevsimlik  geçici  işçi  olarak  tarım  ve  inşaat  sektöründe  çalışmak  amacıyla  İstanbul ,İzmir ,Kocaeli ,Ankara ,Kayseri , Mersin  ve  Erzincan’a  çalışmaya  giden  erkekler  kış  mevsimi  geri  dönerlerdi.1970  sonrası  kasaba’dan  ayrılanlar  özellikle  yoğun  bir  biçimde  İstanbul  ve  Kocaeli  ve  Erzincan’a  yerleşmişlerdir.1960 sonrası  Almanya’ya  gidenlerin  yarısı  ailesini  götürürken  diğer  yarısı  bekar  işçi  olarak  orada  çalışmaya  başlamışlardır.Birinci  kuşaktan  Almanya’ya  ilk  gidenlerden  50’ye  yakın   kişi;  emekli  olarak  ya  kesin  dönüş  yapmış, ya da  kış  mevsimini  Almanya’da , tatilini de  Türkiye’de  geçirmeye  başlamışlardır. Yurtdışı  göç  1970  sonrası  da  sürmüş,Almanya’nın  yanında  Fransa’ya da  göçler  başlamıştır.  

          Fransa’ya  resmi  yoldan  gidenlerin  tamamına  yakını  ailesini  götürürken, diğerleri  kaçak  yolla  buraya  geldikler  için  ailesiz  olarak  burada  ikamet  etmektedirler.2007 yılından itibaren kaçak işçilerin sınır dışı edilmesiyle 100 kadar işçi hemşehrimiz Fransa’yı terk etmiştir.Yine  inşaat  işçisi  olarak  1975  sonrası  200 civarında  hemşehrimiz  1990’lara  kadar  Suudi  Arabistan  ve  Libya’da  çalışmışlar  ve  ekonomik  olarak  önemli  kazanımlar  elde  etmişlerdir.

Söğütlü Nüfus Kütüğüne kayıtlı veya burada doğupta kaydını başka yerlere aldıran hemşehrilerimizden 20 hane Şiran Kavaklıdere’ye, 10 hane Kelkit’e, 10 hane Kelkit Başpınar Köyüne, 5 hane Kelkit Eymir köyüne, 3 hane Gümüşhane merkeze, 8 hane Trabzon’a, 3 hane Samsun’a, 70 hane Erzincan’a, 2 hane Kayseri’ye, 1 hane Aksaray’a, 17 hane Kırşehir’e, 55 hane Ankara’ya, 8 hane Manisa’ya, 10 hane İzmir’e, 25 hane Antalya’ya, 7 hane Muğla’ya, 5 hane Balıkesir’e, 5 hane Sakarya’ya, 175 hane Kocaeli’ne, 275 hane İstanbul’a yerleşmiştir.Toplam 720 hane Kasaba dışında Türkiye’nin değişik İllerine yerleşmişlerdir.

Yurt Dışına ise 1 hane Hollanda’ya, 1 hane İngiltere’ye, 2 hane ABD’ye, 100 hane Almanya’ya ve 150 hane’de Fransa’ya yerleşmiş durumdadır.Yani yaklaşık 250 hane hemşehrimiz Yurt dışında değişik Ülkelere taşınmıştır.Yurt dışında çalışan işçi sayısı tahmini olarak 350 kadardır.

2007 Nisan  ayı  itibariyle  Söğütlü  Beldesi  halkından  olup  başka  yerlere  yerleşen  veya  geçici  olarak  çalışmaya  giden  hane sayısı; İzmit,İstanbul,  ,Adapazarı  ,İzmir ,Trabzon ,Samsun ,Ankara ,Kırşehir ,Nevşehir ,Antalya, Muğla ,Erzincan ,Şiran  Kavaklıdere  ve  Kelkit  merkezde   toplam  700  haneden fazladır.Fransa’ya  ailesi  ile  birlikte  50  hane  olmak  üzere  100  kadar  da  bekar  işçi ,Almanya da  100  hane  ailesiyle  yerleşmiş, Rusya, İsrail  ve  Suudi  Arabistan da  20  kadar  bekar  inşaat  işçisi  çalışmaktadır.

          Göçlerin  nedeni  tarım  toprağının  azlığı  yanında  parçalanıp  küçülmesi  ve  yetersiz  hale  gelmesi bunun  sonucu  iş  ihtiyacının  oluşması ve eğitim  ihtiyacının  göçe  neden  olmasıdır.      Yurt  içi  ve  Yurtdışı  göçlerin  yoğunluğuna  rağmen  Söğütlü  halkının  % 95’ i  Beldesiyle  bağlantısını  kesmemiş.Yurt  içinde  5-6  hane  dışında  herkes  her  yıl  yaz  ve  yayla  dönemi  beldeye  tatil  , veya  kışlık  sebze  ihtiyacını  karşılamak  için  üretim  amacıyla  gelmektedir.

          Yine  yurtdışına  işçi  olarak  gidenlerin  4-5  hane  hariç   diğerleri 2  yılda  bir  defa  olmak  üzere  tatilini  Söğütlü’de  geçirmektedir. Yurtdışına  gidenlerin  bir  iki   kişi  dışında  büyük  birikimleri  ortaya  çıkmış,  kazançlarını  yatırıma  dönüştürmüşler.Gurbetçi  hemşehrilerimiz  kazançlarını ;Kelkit , ,Erzincan, Kocaeli ,İstanbul  ve  İzmir’de  arsa  alarak  veya  apartman  yaparak  değerlendirmişlerdir.Özellikle  Almanya’ya  giden  birinci  kuşak  işçilerin  tamamı  emekli  olarak  geriye  dönmüşler  ve  Söğütlü ,İstanbul  ,Kocaeli  ve  İzmir ‘e  yerleşmişlerdir.

Çocukları  ve  torunları  ikinci  ve  üçüncü  kuşak  işçi  ve  işveren  olarak  bu  ülkelerde  çalışmaya  devam  etmekte  ancak  geliş –gidişler  azalmakta  ve  bağlar  zayıflamaktadır.Göç  sorununu  çözümlemenin  yolu  tarım  ve  hayvancılık  alanında  iş  imkanlarını  geliştirmek  ve  tarım  ve  hayvancılığa  dayalı  imalat  sektörü  ortaya  çıkarmaktadır.