HİZMET STANDARTLARIMIZ

 

SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

Yapı Kullanım İzin Belgesi

1-Toprak Vizesi

1 AY

 

2-Temel Vizesi

 

3-Isı yalıtım Vizesi

 

4-Kanal Vizesi

 

5-Demir Vizesi

 

6-Emlak Alım vergi İlişiği kesme belgesi

 

7-Cins Değişikliği Yazısı

 

8-13*18 Ebadında Ön ve Arkalarında 2 adet fotoğraf

 

9-Çevre Düzeni Vizesi

 

10-ASANSÖR Ruhsatı

 

11-İşgaliye Borcu olmadığına Dair Yazı

 

12-TSE Belgesi

 

13-Doğalgaz Tesisatının EGO dan kontrolü

 

14-SSK İlişiksiz Belgesi

 

15-Telefon Vizesi

 

16-Belediyeden Numarataj Yazısı

 

17-Sığınak Raporu

 

18-İş Bitirme Tutanağı

 

19-Mal Sahipleri Taahhütnamesi

 

20-Harç Ve Ücretler

 

21-Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

 

22-İskan Dilekçesi

 

2

ÇAP

1-Aplikasyon Krokisi

 1 GÜN

 

2-Tapu Fotokopisi

 

3-Harç Makbuzu

 

 

 

 

3

KÜŞAT RUHSAT İŞLERİ

1-Kimlik Fotokopisi

7 GÜN

 

2-ÇTV Kaydı

 

3-Maliye Vergi levhası Fotokopisi

 

4-1 Adet Fotoğraf

 

5-Ustalık belgesi

 

6-Kira Kontrat Fotokopisi

 

7-Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

 

8-Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü

 

9-Motor beyannamesi,(İş Yerinde Motor Çalıştıracaksa)

 

10-Tapu Fotokopisi veya yapı kullanma izin Belgesi

 

11-İtfaiye Raporu

 

4

Cenaze,Defin

1-Doktor Raporu

1 GÜN

 

2-Nüfus Kaydı

 

3-Ölüm Belgesi

 

5

Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar(4109) Sayılı kanun)

 

5 GÜN

 

6

Nikah İşlemeleri

1-Nüfus Cüzdanı

1 GÜN

 

2-Nüfus Kayıt Örneği

 

3-Evlenme Beyan Namesi

 

4-Fotoğraf

 

5-Sağlık Raporu

 

6-İzin Belgesi.

 

7

Yaz Spor Okulları

 

.-

 

8

İhale İşlemleri

 

30 GÜN

 

9

Gelir Tahsili işlemleri

 

1 GÜN

 

10

Giderlerin Ödenmesi

 

1 GÜN

 

11

Ölçü Ve Ayar İşleri

 

1 GÜN

 

12

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İş Yeri Açma Ve çalıştırma Ruhsatları

 

7 GÜN

 

13

Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi

1 GÜN

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda istenilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde ,hizmetin  

belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.