SÖĞÜTLÜDE EĞİTİM

SÖĞÜTLÜDE EĞİTİM

 

Eğitimin  Tarihi : Kasabamız  köy  durumunda  iken  1928  yılında  harf  inkılabının  hemen  sonrası  Okulla  tanışmış  ve  eski  evlerde  okuma  yazma  öğretilmiştir.Resmi  kayıtlarda  Okulun  1932-1933 yılında eğitim-öğretime açıldığı yazılıdır.1945 yılında  bugünkü  Belediye  binasının  yeri  İlkokul  binası  olarak yapılmış,  1978’ e  kadar  eğitim  ve  öğretim  burada  sürmüştür.1978’de  aynı  bina  yıkılarak  yerine  yeni  bina  yapılmıştır.1974  yılında  Arkaç’da Ortaokulun  açılmasıyla  eğitim  seviyesindeki  yükselme  başlamış ve  sürmektedir.1992  Erzincan  depreminde  hasar  gördüğü  için  İlkokul binası terk edilmiştir.1992  yılında Yayla yolundaki  yeni  İlköğretim  okulu  binası  hizmete  girmiştir. 1998  yılında  zorunlu  8  yıllık  eğitim  geçilmiştir.
Söğütlü İlkokulundan 1933’den (5 yıllık) 1995 yılına kadar 1320 öğrenci mezun olmuştur.1974-1975 Yılında öğretime başlayan Söğütlü Ortaokulundan         (3 yıllık) 1998 yılına kadar 256 öğrenci mezun olmuştur.1996-1997 Yılında sekiz yıllık öğretime geçilmesinden 2007 sonuna kadar 255 öğrenci  İlköğretimden (8 yıllık) mezun olmuştur.
Yeni  Okul  binası  günümüz  itibariyle  yetersiz  hale  gelmiştir.Öğrenci  sayısının  sürekli  artmış  olması  binanı  içinin  ve  bahçesinin  darlaşmasını  neden olmuş,nüfusun sürekli artışı öğrenci sayısını artırmaktadır.    Özellikle  Okul  oyun  alanı  bakımından  hiçte  uygun  bir  bahçeye  sahip  değildir.Yeni  bir  okul  binasının  daha  düz  bir  araziye  yapılması  kaçınılmazdır. Yeni kurulan mahallelere de Okul açılması zorunluluk haline gelmiştir.

Söğütlü  İnsanında  iz  bırakan  ve  eğitime  hizmeti  geçen  öğretmenler  şunlardır.Mustafa  Yücel, Servet  Şahin ,Hüsnü Taşdemir Mustafa Ertürk ve Servet Aktaş  (Gümüşhane),Kamil  Tezer  ve  ,Adnan Öztürk,Naci Hoca,Niyazi Arslan,Hasan Arslan ve Ahmet Türkel’dir.    

          Okur-yazarların  oranı  nüfusun  %95’ini  oluşturmaktadır.Okur-yazarlığı  olmayanlar  toplam  321  kişiden  31’i  erkek  olmak  üzere  çoğunluğu  kadın  ve  kızdır.1980  sonrası  başlatılan  okuma-yazma  seferberliğiyle  okur-yazarlık  oranı  daha da  yükselmiştir.Kız  çocukları  genellikle  İlköğretim  sonrası  okutulmamaktadır.Bunun  en  önemli  nedenlerinden  birisi  Belde’de  lise  seviyesi okul  olmayışıdır.Lise  düzeyi  ve  üzerindeki  okullardan  mezun  olanların  toplam  sayısı 2007 tarihi itibariyle 400  civarındadır.2007-2008’de 341 öğrenci okumaktadır.İlköğretim  sonrası  eğitimin  sürdürülmesi  için  öğrenciler Trabzon,Gümüşhane,Erzincan,Kelkit,Ankara  ve  İstanbul’a  gönderilir.İlköğretim  okulunun  her  dönem  en  önemli  sorunu öğretmen  açığıdır.Türkçe,Matematik,Fen  Bilgisi  ve  İngilizce  derslerinde  öğretmen  bulmak  sürekli  zor  hale  gelmiştir.Yedek  Subay  Asker  Öğretmenlik  ve  zorunlu  bölge  hizmeti de  olmasa  hiç  öğretmen  bulunmaz  hale  gelinecektir.Lojman  sorunu  öğretmen  sorunuyla  ilişkilidir.Söğütlü  İlköğretim  Okulu  Kelkit’e  bağlı  yerleşim  birimleri  içinde  merkez  okullar  hariç  türünde  en  fazla  öğrenciye  sahiptir.Her  yıl  ortalama  400  öğrenciyle  eğitimini  sürdürmektedir. Eğitim  seviyesini  daha da  yükseltebilmek  için  acilen  Çok  proğramlı  bir  lise  açılmalıdır.
         

Söğütlü İlköğretim Okulunun Yıllara Göre Öğrenci Sayısı
Yıllar                                               Kız                              Erkek             Toplam
1991-1992                            152                             183                             335
1992-1993                            139                             220                             359
1993-1994                            137                             224                             361
1994-1995                            140                             211                             351
1995-1996                            142                             205                             347
1996-1997                            143                             207                             350
1997-1998                            137                             204                             341
1998-1999                            152                             220                             372
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006                                                                                                  343
2006-2007                                                                                                  400
2007-2008                                                                                                  375
                     2007-2008 İlköğretimde Öğretmen Kadrosu –A-
Yönetici                                2
Özel  Sınıf                            1
Sınıf  Öğretmeni                   13
Türkçe                                  1
Matematik                            1
Din  Kültürü                         1
Sosyal  Bilgiler                     1
Fen  Bilgisi                           2
İngilizce                                2
Beden-Resim-Müzik             1
Osman Arslan’ın müdürlüğünü yapmış olduğu Söğütlü İlköğretim Okulu 2007-2008 öğretim yılı itibariyle  1 tanesi ana sınıfı olmak üzere 16 sınıfa sahiptir.Sınıflar 30’ar kişiden oluşmaktadır.Okul Müdürü dışında 23 Öğretmen görev almaktadır.Okulun hademe ,memur ve kalorifercisi yoktur.İki idare odası ve çok küçük öğretmenler odası ve bir kütüphanesi mevcut olan Okulda 2 adet projeksiyon,2 adet tepegöz,Fen Bilimleri laboratuarı,her sınıfta bilgisayar yanında bir de Bilgisayar donanımlı Teknoloji sınıfı bulunmaktadır.Okul her yıl öğrencilerine Orta Öğretim Kurumları sınavı için kurs açmaktadır.İstatistik açıdan eğitimi ele aldığımızda 100 kadar üniversite,500 kadar da lise mezunu olduğu  görülecektir.Bunlardan 1 hakim,1 veteriner,5 gazeteci,60 öğretmen,5 doktor,20 mühendis,3 arkeolog,7 subay,4 polis,2 avukat,15 imam,20 sağlıkçı,5 hemşire vardır.400 kadar klasik lise mezunu,8 tane Adalet Meslek,10 tane Kız Meslek,25 Endüstri Meslek,150 tane İmam-Hatip,15 tane Ticaret Meslek,5 tane Öğretmek Lisesi mezunu bulunmaktadır.Ayrıca 4 yıllık fakülte mezunu olan 100 kadar kişi bulunur

.İnternet adresi

söğütlü ilköğretim.meb.k12.tr
Telefonu ve fax: 0456  3576117